فروش تراکتور رشت | 09155855594

فروش تراکتور رشت     برای سوخت تراکتور معمولا از نفت و گازوئیل استفاده می شود که اکنون طبق سهمیه و حواله دولتی آن را به نسبت ارزان و مناسب میتوان تهیه نمود. خريدار تراکتور رشت برای انتقال قدرت تراکتور به سایر قطعات نظیر چرخ ها از گیربکس که ساخت مخصوص به خود را دارد […]